GDPR pentru Asociatii Proprietari

La 25 mai 2018 a intrat in vigoare cel mai dur act normativ al Uniunii Europene, anume Regulamentului Pentru Protectia Datelor Personale (GDPR) care instituie amenzi colosale pentru nerespectarea confidentialitatii informatiilor despre membrii asociatiei dvs. Astfel, conform Art. 83 alin.5  din Regulamentul(UE) 679/2016 amenzile pot ajunge pana la 20 mil. Euro sau 4% din cifra de afaceri anuala corespunzatoare exercitiului financiar anterior.

Puteti vizualiza unele amenzi aplicate asociatiilor de proprietari la adresa:

https://www.dataprotection.ro/?page=Amenda_asociatie_proprietari&lang=ro

https://www.dataprotection.ro/?page=allnews

Regulamentul da peste cap toate procedurile pe care le aplicati pana acum si creeaza obligatii noi pentru dvs., fortandu-va sa va reganditi activitatea pentru a va conforma cu strictete noilor prevederi.

Oferim servicii personalizate de consultanta in vederea implementarii GDPR pentru asociatiile de proprietari.

Consultantii nostrii pot efectua pentru asociatia Dvs urmatoarele:

 • Analiza stadiului actual al implementarii GDPR
 • Redactarea politicii de protectia datelor la nivel de acosiatie
 • Redactarea procedurilor privind protectia datelor
 • Elaborarea/revizuirea clauzelor din contractele existente cu prestatorii de servicii, angajatii, colaboratori, etc
 • Analiza actelor normative care reglementeaza activitatea asociatiei si includerea in procedurile GDPR a cerintelor legale privitoare la aceste reglementary
 • Intocmirea registrului activitatilor de prelucrare ( obligatoriu conform Art.30 din GDPR)
 • Documentarea interesului legitim (cerinta obligatory conform GDPR pentru prelucrarile de date care au ca temei juridic interesul legitim)
 • Realizarea analizei de impact privind protectia datelor (DPIA) – acolo unde este necesar
 • Realizarea oricaror alte demersuri necesare alinierii GDPR
 • Propunerea de solutii juridice si tehnice privind implementarea GDPR

Avand in vedere ca protectia datelor cu caracter personal este o obligatie legala si un proces continuu, care trebuie implementat si acomodat in activitatile asociatiei, suplimentar venim in sprijinul Dvs cu  servicii externalizate Responsabil cu protectia datelor (DPO) pe baza de abonament. Astfel asociatia Dvs va beneficia de :

 • Consilierea persoanei/persoanelor responsabile din cadrul asociatiei în problemele ce tin de protecția datelor;
 • Monitorizarea conformității asociatiei în legătură cu principiile protecției datelor;
 • Implementarea de procese si tehnologii moderne state of the art & GDPR ready
 • Asigurarea cooperarii cu A.N.S.P.D.C.P. sau alte autorități de supraveghere;
 • Formarea persoanelor care prelucreaza date cu caracter personal din asociatie  prin organizarea de sesiuni specifice de pregătire având ca subiect protecția datelor;
 • Introducerea si urmarirea aplicarii bunelor practici privind protecția datelor în întreaga asociatie;

Asiguram consiliere cu privire la impactul altor reglementări complementare pe zona  de protecție a  datelor.