Audit si implementare GDPR

Audit si implementare GDPR reprezinta o succesiune de procese care vor asigura respectarea si aplicare cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii 190/2018. Aceste procese sunt:

Audit date cu caracter personal:
 • Ce tipuri de date cu caracter personal se colectează:
 • În ce locație sunt datele stocate:
 • Cine se ocupă de gestionarea datelor;
 • În ce scop sunt utilizate datele;
 • Care este perioada de timp necesară privind păstrarea datelor;
 • Ce măsuri de securitate există pentru a proteja datele cu caracter personal;
 • Este posibil ca să răspundem persoanei vizate într-un termen de 30 zile?
Maparea datelor:
 • identificarea fluxurilor de date cu caracter personal in interiorul companiei;
 • identificarea vulnerabilităților și stabilirea planului de securizare a acestora ;
Evaluarea riscului :
 • evaluarea riscurilor legate de operațiunile privind prelucrarea datelor;
 • introducerea de măsuri tehnice și organizatorice de către companie pentru a proteja confidențialitatea, integritatea datelor și pentru a asigura disponibilitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare;
Analiza GAP:
 • stabilirea măsurilor concrete privind atingerea nivelului corespunzător de securitate și implementarea proceselor adecvate, a controalelor precum și a altor măsuri necesare în vederea atingerii target-ului de conformitate.
Elaborarea documentelor (livrabile) ,necesare pentru GDPR:
 •  politica de protecție a datelor cu caracter personal;
 •  politica de protecție a datelor angajaților;
 •  notificare/acord privind confidențialitatea;
 •  notificarea/acord privind confidențialitatea angajaților;
 •  politica de păstrare a datelor;
 •  formular de consimțământ pentru persoanele vizate;
 •  formularul de consimțământ parental;
 •  Registrul DPIA;
 •  acord de prelucrare a datelor furnizorilor;
 •  răspunsul la încălcarea datelor și procedura de notificare;
 •  registrul de încălcări a datelor;
 •  formularul de notificare a încălcării datelor către ANSPDCP;
 •  formularul de notificare a încălcării datelor pentru persoanele vizate;
 •  inventarierea activităților de prelucrare;
 •  clauze contractuale standard pentru transferul datelor personale către împuterniciți ;
 •  planul de proiect pentru respectarea GDPR UE;
 •  cartografierea activităților de inventariere și prelucrare a datelor;
 •  formularul de retragere a consimțământului pentru datele de contact;
 •  formularul pentru solicitarea accesului la date;
 •  metodologia de evaluare a impactului protecției datelor;
 •  chestionarul de conformitate GDPR al procesorului;
 • politica de securitate a datelor personale
Instruire și testare:
 •  organizarea sesiunilor de formare a personalului în baza cerințelor GDPR;
 •  conștientizarea și sensibilizarea personalului autorizat cu privire la respectarea obligațiilor exprimate în fișa postului ,ca fiind cheia pentru asigurarea conformității;

Cere oferta