Sancțiune pentru încălcarea RGPD 16.06.2021

Sancțiune pentru încălcarea RGPD 16.06.2021

Category : Servicii

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna iunie 2021, o investigație. și a constatat încălcarea prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și încălcarea prevederilor art. 83 alin. (5) lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional:

  • cu amendă în cuantum de 9.839,4 lei (echivalentul a 2.000 EURO) pentru încălcarea art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, referitoare la obligația operatorului de a furniza informațiile necesare Autorității Naționale de Supraveghere;
  • cu avertisment, pentru încălcarea dispozițiilor art. 83 alin. (5) lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, referitoare la nerespectarea drepturilor persoanei vizate.

În cadrul investigației demarate ca urmare a unei plângeri,operatorul nu a dat curs solicitării de informații adresate de Autoritatea Națională de Supraveghere în exercitarea competențelor sale, încălcând astfel prevederile art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor .

De asemenea, Autoritatea de Națională de Supraveghere a constatat că operatorul respectiv nu a adoptat măsuri prin care să asigure exercitarea efectivă a drepturilor persoanelor vizate, fapt care a condus la nesoluționarea cererii persoanei vizate prin care solicita ștergerea datelor sale personale (drept prevăzut de art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor). În acest context, s-a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 12 alin. (2) și (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Sursa: A.N.P.D.C.P.


Log out of this account

Leave a Reply